Mieszkania na Bemowie od 5900 zł/m²
Tylko w dniach 26-28 czerwca
Przyjdź już teraz i sprawdź
BIANCO 2
Oszczędzasz do -46 000 zł
OD 176 800
OD 234 700
NAPISZ DO NAS!
*
Regulamin
czytaj regulamin >>
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną i telekomunikacyjną od Nexity Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informacji handlowych dot. innych inwestycji prowadzonych przez Nexity Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, do celów przeprowadzenia rezerwacji oraz celów marketingowych przez Nexity Sp. z o.o., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Dane przekazane firmie Nexity Polska Sp. z o.o. zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania dla Państwa specjalnej oferty cenowej. Nexity Polska dzwoni na podany numer telefonu na własny koszt.

INWESTYCJA
PEŁNA KORZYŚCI!

> 89% mieszkań w MDM
> Parki w okolicy
> Dobra komunikacja
> Kameralna architektura

BIURO SPRZEDAŻY

ul. Dywizjonu 303 nr 145, Warszawa

Poniedziałek 11.00 – 19.00
Wtorek - Piątek 10.00 – 19.00
Sobota 11.00 – 17.00

22 29 29 000

www.biancobemowo.pl

Wszelkie informacje podane w niniejszym materiale, w tym ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Informacje, o których mowa w materiałach należy uznawać jako zaproszenie do podjęcia rokowań. W związku z powyższym informacje dotyczące cen nabycia nieruchomości, warunków korzystania z nieruchomości, infrastruktury otaczającej wskazanej w materiałach zależy od treści ostatecznej umowy przeniesienia własności nieruchomości, względnie innych odrębnych umów uprawniających do korzystania z infrastruktury towarzyszącej.

Makiety, rzuty oraz projekty i wizualizacje prezentowane w niniejszych materiałach oraz w biurze sprzedaży mają wyłącznie charakter poglądowy. Wszelkie warunki wyposażenia nieruchomości, kubatury, metrażu oraz innych danych wynikających z ww. dokumentów zostają ustalone w ostatecznej umowie przeniesienia prawa własności nieruchomości oraz ostatecznych projektach wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej dla nieruchomości.

NP8 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 98, 00 – 807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000547817 nie jest podmiotem udzielającym wsparcia w ramach realizacji przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dalej: Program MDM). Wszelkie warunki uzyskania wsparcia, w tym ocena zdolności kredytowej, zapewniane są przez podmioty - banki uczestniczące w Programie MDM. Deweloper w żaden sposób nie gwarantuje uzyskania pozytywnej decyzji jednostki obsługującej Program MDM o przyznaniu wsparcia nabywcy lokalu.

Wszelkie znaki towarowe, grafiki, treści zawarte w materiałach stanowią wyłączną własność NP8 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 98, 00 – 807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000547817 (z zastrzeżeniem materiałów wykorzystywanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty trzecie). Wykorzystywanie ww. materiałów bez uzyskania pisemnej zgody NP8 Sp. z o. o. na takie wykorzystywanie podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej.